Påvirkningsagent foreleste for NRK

En amerikansk påvirkningsagent fikk fritt spillerom på NRKs fagdag. Er det nå offisielt at NRK er underlagt USA og NATO?

På NRKs fagdag i oktober 2019 var 400 journalister, øvrige ansatte i NRK og folk fra andre norske mediebedrifter, samlet for å høre foredraget «Internasjonale påvirkningsoperasjoner: Å ødelegge demokratier fra innsiden».

Foredragsholder Clint Watts var hentet fra en amerikansk tenketank – Foreign Policy Research Institute (FPRI) – som ifølge egen målsetting er « … dedikert til å bringe kunnskap for utvikling av politikk som fremmer amerikanske nasjonale interesserFPRI ble opprettet på 1950-tallet, og har gjennom hele sin historie oppfordret den vestlige verden til å forene seg under USAs ledelse, for å bekjempe Sovjetunionen og internasjonal kommunisme. Nå har Russland overtatt det Sovjet representerte, som en trussel mot amerikanske interesser.

Clint Watts er tidligere spesialagent i FBI, er utdannet innenfor det militære, og har en lang yrkeskarriere innenfor den amerikanske overvåkningsstaten.

Foredraget blamerer NRK

USA har som kjent en lang og godt dokumentert historie når det gjelder å påvirke valg og å ødelegge demokratier over nær sagt hele verden. Det er nok til å vise til denne artikkelen i The New York Times, eller denne avsløringen fra WikiLeaks.

Men hverken CIAs komplott for å styrte valgte ledere i Iran og Guatemala på 1950-tallet, støtte til voldelige kupp i flere andre land på 1960-tallet, attentater og støtte til brutale antikommunistiske regjeringer i Latin-Amerika, Afrika og Asia, ble nevnt. Heller ikke de spektakulære løgnene om «masseødeleggelsesvåpen», som USA fabrikkerte forut for Irakkrigen, selve kroneksempelet på moderne «fake news». At USA har intervenert i utallige valg i andre land, f.eks. i det russiske valget i 1996 som sikret gjenvalg for Vestens favoritt Boris Jeltsin, et valg han ellers ville ha tapt til fordel for kommunistpartiets kandidat, ble fortiet.

Det var altså et ensidig partsinnlegg fra en amerikansk påvirkningsagent de fremmøtte fikk servert. Et enøyd perspektiv, sort/hvitt, fullstendig blindet på det ene øyet.

Skal NRK fremme amerikanske interesser?

Informasjonen som NRK selv har lagt ut om arrangementet viser at Clint Watts aktivt fremmet amerikanske nasjonale interesser, for han snakket utelukkende negativt om USAs erklærte fiende – Russland. NRK hadde rett og slett invitert en amerikansk påvirkningsagent som lever av å gjøre fiendebildet stort og skremmende! FPRIs årsrapport for 2018 ligger åpent tilgjengelig og viser at foredragsholderens tenketank er en aktiv aktør i den geopolitiske maktkampen.

Publikum fikk derfor et foredrag om farene ved russisk undergraving av Vesten, ingenting om USAs egen agenda eller undergravende virksomhet over store deler av verden.

I følge referatet var Watts viktigste budskap at Russland jobber aktivt i flere kanaler for å splitte Vesten, ved å fyre opp under konflikter. Dette gjøres gjerne via sosiale medier, der de bygger opp under grupper som er i opposisjon til det etablerte samfunnet, som har mistillit til institusjoner, og stiller spørsmål ved fakta og forkaster (vestlig) ekspertise. Å bryte ned EU og NATO er et hovedmål for russiske påvirkningsoperasjoner, ifølge Watts.

Norske EU- og EØS-motstandere, for ikke å snakke om NATO-motstandere, kan derfor vente seg en ekstra kritisk tilnærming fra NRK i fortsettelsen.

Nyttige idioter og medløpere

Når informasjonsplattformer og medier brukes til å endre hvordan folk tenker om et særskilt tema eller et land, er vi ifølge Watts vitne til en påvirkningsoperasjon. Russland bruker slike påvirkningsoperasjoner for å endre hele befolkningers standpunkt om russiske utenrikspolitiske mål.

I følge en slik logikk er derfor de som stiller seg kritiske til USAs eller NATOs handlinger, og som mener at Russland også kan ha noen poenger, å betrakte som nyttige idioter i russisk tjeneste. Nyttige idioter er de som ikke vet at de blir lurt av russisk propaganda, mens medløperne er de som deler målsetting med russerne. Støtten enkelte i Vesten viser til Syria kan ifølge Watts forklares som en vellykket russisk påvirkningsstrategi.

Budskapet til NRK-journalistene må forstås som at det nå gjelder å slutte rekkene og ikke fremstå som nyttige idioter eller medløpere for Russland.

Skader NRKs omdømme

Er det ingen i NRK-systemet som finner det uholdbart at en påvirkningsagent fra en amerikansk tenketank – som arbeider for å fremme amerikanske nasjonale interesser – brukes på en fagdag i NRK, som en kapasitet som forvalter sannheten?

Hvordan reagerte NRKs journalister på budskapet fra Watts? Ble det stilt kritiske spørsmål til avsenderens motiver? Var noen i stand til å korrigere eller nyansere de mange påstandene som Watts fremmet?

Hvem tok egentlig initiativet til å invitere Watts til denne fagdagen?

Å la en amerikansk tenketank, som jobber med å spre amerikanske verdensbilder og tilsløre egne motiver og handlinger, få fritt spillerom på en fagdag i NRK, vitner om et særdeles slett skjønn. Er NRK en uavhengig mediebedrift med ambisjon om å fungere som «en fjerde statsmakt»? Eller er det nå offisielt at NRK er ideologisk underlagt USA og NATO?

Kilder:

«Nyttige idioter og medløpere: Slik virker russiske påvirkningsoperasjoner», nrkbeta.no 22.10.19, «Skaper støy for å så tvil», nrkbeta.no 22.10.19, «Ti ting du bør vite om russisk påvirkning av politikk i Europa», nrkbeta.no 28.10.19, «Foreign Policy Research Institute», wikipedia.org, fpri.org, «Clint Watts», wikipedia.org, «Russia Isn’t the Only One Meddling in Elections. We Do It, Too», nytimes.com 17.02.18, «CIA espionage orders for the 2012 French presidential election», wikileaks.org 16.02.17

4 kommentarer om “Påvirkningsagent foreleste for NRK

  1. Då eg studerte historie i Bergen, fekk instituttet besøk av ein amerikansk professor som skulle forelese om Oder-Neisse-grensa. Året må ha vore 1966/ 67. Tilsette og studentar fylte salen. Professoren sa lite om temaet, som var interessant nok, men køyrde ut med kald- krig- stoff. Han var så vulgær og tosken at det var flaut, men som veloppdegne tilhøyrarar sat vi der. Bortsette frå ein mann, Knut Helle. Han var den mest omtykte førelesren på historisk den gang. Kort etter at kald-krig -førestillinga starta, reiste Helle seg. Han sat slik til at han måtte krysse rett framfor nasen til gjeste-førelesaren for å gå ut. Då vi etter seansen diskuterte kva vi hadde opplevd, var det semje om at han såg med forakt på eksperten då han gjekk ut. Eg hugsar ikkje at nokon annan forlet salen saman med Helle.
    Asbjørn Geithus

    Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s