Populismens to ansikter

Donald Trump og Bernie Sanders. Hvem hadde for ett år siden trodd at disse to kan ende opp som presidentkandidater for henholdsvis Republikanerne og Demokratene? Her er mine tanker rundt de to kometene i nominasjonsvalgene så langt:

Hva er populisme?

Uansett hvordan det går videre i nominasjonen så har de satt populismen på kartet, og det fra hver sin kant. Ordet «populisme» er utledet fra det latinske «populus», som kan oversettes med «folk» eller «nasjon».

Populismens sikreste kjennetegn er at den trekker opp et skarpt skille mellom eliten(e) og folk flest. Populismen spiller bevisst på dette motsetningsforholdet og stiller seg alltid på folkets side. Populistiske bevegelser har ofte løftet frem egalitære verdier og spilt på en fellesskapsfølelse, gjerne basert på nasjonen. Det nasjonale perspektivet har gjort at populismen gjerne har vært betraktet som en reaksjon mot modernisering. Populistiske bevegelser er ofte klart assosiert med en sterk leder, en leder som personifiserer de verdiene bevegelsene kjemper for.

Det som gjør populismen særlig anvendelig er at den ikke er knyttet direkte til hverken høyre- eller venstresiden i politikken, men tilbyr et mer tøyelig sett med verdier egnet til å mobilisere oppslutning og skape begeistring. Populismen er sjelden nedskrevet i et klart program, det ville ha svekket dens fleksibilitet og tøyelighet. Populisten venter gjerne til det er klart i hvilken retning vinden (les: folkemeningen) blåser, og spisser budskapet deretter.

I Europa er populismen gjerne blitt koblet til høyreradikale bevegelser, mens den i Sør-Amerika og USA tradisjonelt er forbundet med venstresiden. Det har gjerne heftet noe negativt ved betegnelsen populisme, og mange bevegelser og grupperinger vil derfor benekte at de er populistiske.

Som jeg skal argumentere for videre er det Donald Trump som er den egentlige populisten av Trump og Sanders. Trump oppfyller de fleste kriterier for å få merkelappen populist. Sanders er en mer tradisjonell, europeiskorientert venstreorientert politiker, som riktignok benytter en populistisk retorikk, men som med sitt lange virke i politikken har vist en stø kurs som står en ekte populist fjernt.

Høyrepopulisten Donald Trump

Milliardær. Født rik, ingen self-made man, uansett hvordan han ønsker å fremstille seg selv. Han har tidligere støttet demokratene, men nå når han nærmer seg 70 år velger han å stille for Republikanerne. Trump har aldri hatt noe politisk verv, blir han valgt går han rett fra ingenting og til presidentembetet! Han lar seg ikke automatisk kategorisere som republikaner, tidligere har han støttet liberale saker som abort og homofiles rettigheter. Det skal være vanskelig for en republikaner å vinne popularitet på det.

 

Elitene er korrupte
Så er det da heller ikke dette som er drivkraften i kampanjen hans. Trump kjører hardt på typisk høyrepopulistiske saker; som angrep på de politiske elitene i Washington, som i følge ham er kjøpt og betalt. Dette i motsetning til ham selv, som altså finansierer sin egen valgkamp, og derfor er uavhengig av interesser. Han påberoper seg å snakke for «vanlige folk» (selv om han selv langt ifra kommer fra «vanlige kår), hans retoriske budskap er enkel: Han skal gjenreise USA, skape nye jobber, gjøre USA «Great Again!».

Syndebukkene
I tillegg til angrep på elitene har han bygget opp popularitet på å angripe meksikanske innvandrere og muslimer. Han har lansert «vanvittige» forslag som å bygge en høy mur mellom USA og Mexico (betalt av meksikanerne selv!) og han har krevd innreiseforbud for muslimer. Som en klassisk høyrepopulist har han altså pekt ut syndebukkene. Å angripe meksikanerne er noe som vinner stor gjenklang i den hvite arbeiderklassen og middelklassen, som de siste 30-40 årene har opplevd en forverring i kjøpekraft. Illegale innvandrere tar de dårligst betalte jobbene. Trump beskylder også meksikanerne for å være kriminelle. Angrepet på muslimer er en logisk oppfølging av det hysteriet som er skapt av den såkalte «krigen mot terror». At terrorfrykten er irrasjonell spiller ingen rolle, mange amerikanere er grundig skremt og forventer nærmest angrep når som helst. Frykten styrer, salget av våpen stiger til himmels.

 

Forskjell på liv og lære i forretningslivet
Trump angriper frihandelsavtaler, som han mener stjeler arbeidsplasser fra USA. Han vil f.eks. forby Apple å produsere deler til sine produkter i Kina. Han skal tvinge storkapitalen til å flytte arbeidsplassene tilbake til USA. At han selv produserer varer i Bangladesh og Kina ser ikke ut til å skade ham. Heller ikke at Trump Tower i NYC i stor grad ble bygget av illegale, polske arbeidsinnvandrere. I det hele tatt virker det som om Trump er beskyttet av et lag teflon, kritikk hefter ikke ved ham. At han selv kjørte eget selskap i grøften i Atlantic City på 80-tallet, og tok med seg sparepenger fra pensjonskassen til vanlige lønnsmottakere i dragsuget, ser ikke ut til å skade ham. Han fremstår som en vellykket forretningsmann, en entreprenør, noe som er et udiskutabelt pluss i USA.

Twitterkongen
Trump er smart. Han kommuniserer i stor grad enveis. Twitter ser ut til å være han foretrukne kanal. Her serverer han den ene utrolige påstanden etter den andre, og han er garantert å bli videresitert. At 85 % av meldingene hans enten er direkte feilaktige, eller delvis uriktige, har tilsynelatende ingen betydning for populariteten. Han har f.eks. flere ganger hevdet at 85 % av drap på hvite er begått av svarte. Det korrekte tallet er 15 %. Når han blir konfrontert med dette gjentar han likevel det uriktige utsagnet! Og han slipper unna med det …

Kritiske spørsmål fra journalister takles best ved å angripe journalistene. Angrepet på den kvinnelige utspørreren i Fox News er typisk. I et sivilisert samfunn ville dette sexistiske angrepet ha diskvalifisert Trump, men ikke i USA. Generelt er alle angrep på media populært. Høyrepopulistens budskap er at media er venstrevridd og/eller er kjøpt og betalt av elitene. Media lyver, de forteller ikke sannheten. Denne konspirasjonsteorien er høyst levende i folkedypet.

Karismatisk autoritet
Trumps velgere sies å være sinte, hvite menn som føler sin posisjon i samfunnet truet, hvis de da ikke allerede er deklassert, parkert og utslått. Trump spiller på kjente høyrepopulistiske strenger: Å gjenreise nasjonal storhet, som de siste tiårene er ødelagt av elitene. Å peke ut syndebukkene, som i tillegg til elitene er innvandrere og muslimer.
Trump er den sterke mannen, den beste, den mest handlekraftige. Trump politikk er svært enkel: Bare Trump kan ordne opp! Han spiller bevisst på eget karisma, slik sett er han uberegnelig. Med Trump som president er det vanskelig å vite hva man får, han vil neppe følge et på forhånd fastlagt program. Trumps uttalelser virker å være følelsesbaserte, styrt av øyeblikket. Når han kommer med sine mest rabiate utspill kan man lure på om han tilfredsstiller kravene til en diagnose.

Venstrepopulisten Bernie Sanders
I alle år har Bernie Sanders operert som uavhengig kandidat. Han har opparbeidet seg et solid renomme i hjemstaten Vermont. Han har sittet i Representantenes Hus i 16 år, fra 2006 i Senatet, den eneste senator innvalgt som uavhengig. Sanders er den eldste presidentkandidaten, snart 75 år gammel. Han har vært politisk aktiv i 50 år, og det er forbausende å observere at han stort sett har hevdet det samme i alle år! Først i 2015/16 har hans synspunkter slått gjennom på nasjonalt nivå.

 

Hvis en amerikansk politiker har fått klebet betegnelsen «sosialist» på seg, har dette tidligere vært å regne som den sikre politiske død. Men i dag er dette tydeligvis ikke lenger tilfellet. Sanders omtaler seg selv som «demokratisk sosialist», og han har holdt frem de skandinaviske landene som forbilder. På et norsk, politisk kart ville han vært plassert på venstresiden i Arbeiderpartiet.

Angriper milliardærene og storkapitalen
Sanders bruker enhver anledning til å angripe de rikeste 1 %. Han mener at det som er fundamentalt galt i dagens USA er den voldsomme skjevfordelingen av rikdom. Dette hamrer han inn ved enhver anledning, og ved enkle sammenlikninger viser han at nesten all økning i formuer de siste tiårene har tilfalt den rikeste prosenten. Han krever at «milliardærklassen» betaler en rettferdig andel av skattene, at også de bidrar til samfunnet. Underforstått er budskapet at de aller rikeste ikke bidrar i dag.

 

Likeledes angriper han USAs mektigste selskaper, gjerne bare omtalt som «Wall Street». Storbankene er blitt for store, de må splittes opp, for på den måten begrense deres makt og innflytelse.

Som Trump har Sanders stilt seg kritisk til frihandelsavtaler, siden disse har vist seg å tjene interessene til storkapitalen, på bekostning av arbeidsplasser i USA.

Krever store endringer innen utdanning og helse
Slik det amerikanske utdanningssystemet fungerer i dag er det rådyrt å ta høyere utdanning. Hvis man ikke har rike foreldre som sponsor blir man tvunget til å ta opp dyre banklån for å betale for skolepenger og for å overleve i studiesituasjonen. Dette gjør at mange unge ikke våger å starte på høyere utdanning, eller de ikke har penger til å fullføre. Etter fullført utdanning virker studiegjelden avskrekkende. Sanders vil kvitte seg med skolepengene og dermed åpne utdanningssystemet opp også for ungdommer fra vanlige kår.

 

Helsepolitikk er et brennhett emne i den politiske diskusjonen i USA, ikke minst etter innføringen av «Obamacare», med obligatorisk sykeforsikring til alle. Få tema skaper større splid mellom republikanere og demokrater. Her har Sanders på alle valgmøter holdt frem USA som et «annerledesland», det eneste industrialiserte land som ikke kan garantere helsetjenester til sine innbyggere. Amerikanere flest er vant med å betrakte USA som verdensledende, på dette området er Sanders budskap at landet tvert imot er en versting. Slik skal det ikke være! For Sanders er helsetjenester en rettighet, og noe en moderne stat skal tilby sine innbyggere.

Andre kandidater er kjøpt og betalt
Sanders har gjort et stort poeng av å angripe valgkampfinansieringen. Ved en lovendring i 2010 fjernet USAs Høyesterett begrensningene som var lagt mot å gi direkte valgkampstøtte til kandidater. Dette åpnet opp for at selskaper og milliardærer kan gi nærmest ubegrenset økonomisk støtte til sine foretrukne kandidater. For folk flest blinker det her et rødt faresignal, og korrupsjonsspøkelset vokser seg stort og truende.
For Sanders, som tidligere gjorde det til en dyd ikke å drive negativ valgkamp mot andre kandidater, blir det mer og mer fristende å stille spørsmål ved Hillary Clintons habilitet. Clinton baserer sin kampanje tungt på bidrag fra Wall Street, og hun har fått klekkelig betalt for å holde private foredrag, der innholdet er holdt hemmelig for offentligheten.

Om Bernie Sanders er det nå sagt at han «er kjøpt og betalt av folket». Sanders kampanje er for all hovedsak basert på små donasjoner fra enkeltpersoner, en strategi han har lykkes med over all forventning, og han har samlet inn beløp i en størrelsesorden som har forbløffet alle.

 

Sanders autoritet
Personen Bernie Sanders nyter større og større respekt. Han fremstår som en mann med sterk integritet, og det at han har tilhørt den progressive siden i amerikansk politikk siden borgerrettighetskampen på 1960-tallet gir ham autoritet. Om Sanders sies det at han har stått for det samme hele sin politiske karriere. Det at han gjennom hele sitt politiske liv har operert som uavhengig kandidat (han var riktignok med i ungdomsavdelingen i det Sosialistiske Parti i ung alder) er i dag et stort pluss, ingen kan anklage ham for å representere interessene til andre enn sine velgere.

Sanders appellerer sterkt til ungdom, han virker som en bestefarsfigur som sitter inne med stor visdom. Han taler ungdommens sak, spesielt i forhold til mulighetene til å ta utdanning. Slik har han klart å gjøre sin egen alder og erfaring om til et pluss, og ikke en hemsko. At han er valgets eldst kandidat svekker ikke hans kandidatur.

Trump vs. Sanders, eller en kandidat nr. 3?
Hvis Trump og Sanders ender opp med seieren i nominasjonsvalget er dette et marerittscenario for elitene både i det Republikanske og i det Demokratiske partiet. Begge to er outsidere, og har ikke blitt sett på som seriøse utfordrere til partielitenes foretrukne kandidater. Står valget i november mellom Trump og Sanders kan det tenkes at «the establishment» lanserer en 3. kandidat. Hvis det skjer vil Donald Trump tjene på det og faktisk kunne styrke sine muligheter for å bli president.

Sanders er en mer «normal» politikertype enn Trump, til tross for at han er den mest venstreorienterte kandidaten på mange tiår. Sanders har innehatt politiske verv sammenhengende siden 1980-tallet, og selv om han står til venstre for alle sine kollegaer i Senatet vil han bli oppfattet som rasjonell og pragmatisk. En 3. kandidat vil hovedsakelig stjele stemmer fra Sanders, fordi denne kandidaten vil plassere seg i midten og appellere mest til de velgerne som foretrekker en sentrumskandidat.

Donald Trump er den ekte populisten
Donald Trump tilfredsstiller de fleste kriterier heftet ved populiststempelet. Enkelte ser også høyreradikale, ja fascistiske trekk ved hans retorikk, noe som skaper frykt for hva som kan skje om han kommer til makten. Høyreradikalismen og høyrepopulismen er nært beslektet, og det er glidende overganger.

 

Trumps velgere virker uforsonlige. For disse er det gjerne Donald Trump eller ingen. Trump personifiserer deres håp om forandring, om revansj, om oppreisning. Ingen nyanser er nødvendig, en sentrumskandidat ville bli sett på som for lunken, mer av det samme gamle.

Med Trump kan vi ikke vite hva vi får, han er uforutsigbar, han er ikke hemmet av et fastlagt program, hans fremste løfte er at han skal handle, rydde opp, gjøre Amerika «Great Again!» Trump, ikke sosialisten Sanders, er den revolusjonære i amerikansk politikk, og med den enorme misnøyen som finnes i det amerikanske samfunnet nå er det en styrke!

Kilder:
https://go.berniesanders.com Bernie Sanders kampanjeside
https://www.youtube.com/user/SenatorSanders Bernie Sanders på YouTube
https://www.donaldjtrump.com Donald Trumps kampanjeside
https://twitter.com/realdonaldtrump Donald Trump på Twitter
http://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/scots-film-maker-shows-america-6536682#9HPuJuQmuAHZ3Ecl.97
http://www.marieclaire.co.uk/blogs/550112/donald-trump-quotes.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-fox-news_us_5600cfd0e4b08820d919f7f5
https://berniesanders.com/issues/income-and-wealth-inequality/
https://berniesanders.com/issues/money-in-politics/
https://berniesanders.com/press-release/sanders-breaks-fundraising-records-historic-win/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s