Det Svein Blindheim fortalte

Major Svein Blindheim angrep den offisielle fortellingen om 2. verdenskrig, avslørte lysskye militære aktiviteter i etterkrigs-Norge, og kritiserte USAs og NATOs kaldkrigspolitikk. Flere tiår senere er alt Blindheim fortalte like aktuelt.

Svein Blindheim (1916–2013) var krigshelten fra Kompani Linge som etter krigen ble tilknyttet Forsvarets etterretningstjeneste. I E-tjenesten var han bl.a. med på å opprette hemmelige Stay Behind-grupper i Norge, og ble sendt til Finland for å lære opp finske agenter for spion- og sabotasjeoppdrag mot Sovjetunionen. Som offiser deltok han i militærøvelser der bruk av atomvåpen inngikk, og fikk opplæring i regimeskifte-operasjoner av CIA.

Som etterretningsagent fikk ha etter hvert en følelse av at arbeidet ikke var lovlig, at mye foregikk bak ryggen på politikerne. Han skrev: «Norske politikarar kan umogleg ane eller skjøne stort av kva makt- og intrigespel norske offiserar er med på

Svein Blindheim ble en opposisjonell i systemet. I 1977 lot han seg intervjue av Ny Tid der hemmelighetene ble slått stort opp. Disse lekkasjene førte til at han først ble siktet etter § 90 («spionparagrafen»). I 1978 ble han dømt til 75 dagers betinget fengsel for avsløring av militære tjenestehemmeligheter, en dom som Høyesterett opprettholdt året etter.

I boken «Offiser i krig og fred» forteller han om alt dette og mere til. Boken er tilgjengelig i digital utgave på Nasjonalbiblioteket.no. Basert på dagens nyhetsbilde er alt Svein Blindheim avslørte høyst aktuelt.

Det norske offiserskorpset sviktet 9. april

 

Offiser i krig og fred
Svein Blindheim «Offiser i krig og fred», Samlaget 1981

Fordi han kom fra trange kår hadde Svein Blindheim ikke muligheter til å utdanne seg. Befalsskolen ble redningen. Da Tyskland invaderte Norge opplevde han at store deler av det norske offiserskorpset sviktet, og mer eller mindre ga seg uten kamp. Blindheim sa at «ein skremmande stor del av befalskorpset hadde høgreradikale sympatiar» og at mange enten var med i, eller sympatiserte med Nasjonal Samling. Som i dag (med Russland) var Sovjetunionen utpekt som fienden. 9. april 1940 sto 7.000 norske soldater oppmarsjert i nord i tilfelle et sovjetisk angrep.

Etter selv å ha deltatt i mindre kamper i Østfold i dagene etter 9. april flyktet han til Sverige. Derfra la han ut på en lang reise østover, gjennom Sovjetunionen og til Midtøsten, før han på et britisk skip til slutt kom seg til Storbritannia. Der sluttet han seg til de norske motstandstyrkene. Blindheim var utålmodig og frustrert over all ventingen i England og Skottland der han følte at offiserene var fornøyd med å planlegge og å trene, men vegret seg for å gjøre en aktiv militær innsats.

 

«Motstandsrørsla var ei haldningsrørsle, ikkje ei militær motstandsrørsle å snakke om.»  Svein Blindheim

 

Blindheims punkterte det offisielle bildet av den heroiske, norske motstandskampen. Faktum er at den norske motstandsbevegelsen i både Storbritannia og Sverige stort sett bare øvde og aldri kom i kamp. Da Norge ble fritt 8. mai 1945 vendte disse eksilsoldatene derimot hjem som helter. Blindheim tok glorien av Hjemmefronten.

Svein Blindheim selv var derimot en ekte krigshelt. Han ble sendt i fly til Norge og hoppet ut i fallskjerm. Som en av de ekte «gutta på skauen» lå han i skjul og var en sentral brikke i organiseringen av MILORG på Østlandet. Innsatsen under 2. verdenskrig gjorde Svein Blindheim til en av Norges høyest dekorerte offiserer.

Kalde etterkrigsår

Det gikk ikke lenge før Blindheim fikk alvorlige betenkeligheter. Det begynte allerede under krigen, og fortsatte med behandlingen av «tyskertøser» og andre som hadde valgt feil side. Dette ble forsterket da han som offiser ble sendt til Tyskland etter krigen – som del av Tysklandsbrigaden. Behandlingen av tyskerne bød ham imot, særlig engelskmennenes fremferd.

Nedgraderingen av Sovjetunionens krigsinnsats, med tilsvarende opphausing av Storbritannias og USAs betydning, var noe Svein Blindheim reagerte på. Anti-kommunismen satte sitt stempel på det politiske klimaet. Den kalde krigen avløste den varme.

Tilbake fra Tyskland ble han raskt rekruttert til Etterretningsstaben. Dette skjedde i 1949, samme år som NATO ble etablert. Det Blindheim opplever her er dynamitten i hans selvbiografi. Han forteller om organisering av Stay Behind-grupper – hemmelige militære enheter som skulle ta opp kampen etter en eventuell sovjetisk okkupasjon, opplæringer av spioner i Finland for oppdrag inn i Sovjetunionen, og om militærøvelser i Norge der bruk av atomvåpen inngikk.

Opplæring av finske spioner og sabotører

I 1953 ble Svein Blindheim sendt til Finland på oppdrag for E-tjeneste. Der skulle han lære opp finner i våpenbruk, i bruk av sprengstoff og andre virkemidler til sabotasjeformål. Finnene skulle så sendes inn i Sovjetunionen på oppdrag.

Blindheim fikk alvorlige betenkeligheter da han ble oppmerksom på bakgrunnen til sine finske elever. Flere hadde vært aktive i høyreekstreme kretser. Da Finland kapitulerte i september 1944 fortsatte mange finner å kjempe sammen med tyskerne, mot sin egen regjering. «Eg visste at mange av desse finnane blei rekrutterte av amerikanarane, det vil seie CIA», sa Blindheim. Nå vet vi at CIA drev aktiv rekruttering av nøkkelpersonell fra det nazistiske og fascistiske Europa – også til Stay Behind, folk med kunnskap som ville være nyttige i kampen mot Sovjetunionen.

 

ORIGINAL PEENEMUENDE TEAM
«Operasjon Paperclip» var kodenavn for et hemmelig program der amerikanske agenter i Joint Intelligence Objectives Agency (JIOA) rekrutterte flere enn 1600 teknikere, ingeniører og vitenskapsfolk fra nazi-Tyskland til å arbeide for USA etter 2. verdenskrig. Her er 104 fremtredende tyske forskere avbildet i Fort Bliss, Texas i 1946. Kilde: Wikipedia.org

 

Dette var folkene den norske E-tjenesten skulle lære opp, sannsynligvis bak ryggen på den finske regjeringen, som hadde inngått en hjelpe- og vennskapsavtale med Sovjetunionen i 1948.

CIA-opplæring i regime-skifte

Svein Blindheim forteller også om CIA-opplæring i USA, der kursprogrammet omfattet «organisering av motstandsgrupper, sabotasje, infiltrering, framgangsmåtar for å starte valdeleg uro osb. Gjennom heile kurset gjekk organisering og utføring av noko som blei kalla frigjeringsspel av eit Warszawapakt-land. Det aktuelle landet var Ungarn. Det var opprøret i Ungarn i 1956 vi øvde!»

«Vi øvde rett og slett på opplegget for infiltrasjon av organisasjonar, instirusjonar, militærstell og politi, som må ha vore forspelet og innleiinga til opprøret i Ungarn hausten 1956 … Eg har aldri sett nokon grunn til å tvile på realismen i dette øvingsopplegget, som gjekk over mange veker. Det var altså anten USA åleine som infiltrerte Ungarn så sterkt at russarane greip inn 31. oktober 1956, eller mest sannsynleg var det eit NATO-prosjekt.»

Det Svein Blindheim, som norsk etterretningsoffiser fikk opplæring i, var rett og slett det som nå kalles «regime-skifte», og som er utført med stor suksess mange steder senere.

NATO-forsvaret truer Norges sikkerhet

Han ble etter hvert klar på at NATO-medlemskapet ikke var i Norges interesser, men tvert imot gjorde oss til et fremskutt mål i en evt. krig mot Sovjetunionen. Blindheim selv ville desentralisere forsvaret og satse på geriljataktikk i forsvaret av Norge.

«Målet mitt er eit godt, norsk forsvar. For å nå det målet må eg godtgjere at det forsvaret vi har er verdlaust, skadeleg, dyrt, beintfram livsfarleg … Det er NATO-forsvaret som trugar tryggleiken vår, slik det byggjer på atomvåpen.
Kva vil eg så ha i staden?
Eit lokalt organisert forsvar. Kall det gjerne geriljaforsvar. Berre det passar for geografien vår, for vårt nasjonale særpreg, for vår individualisme

Alt Blindheim avslørte er forsterket

Innsigelsene Svein Blindheim fremmet mot det norske NATO-forvaret er flerfoldige ganger forsterket og aktualisert de siste årene. Vi har fått NATO-baser på norsk jord, og vi lar amerikanerne bygge en spionradar i Vardø som inngår i atomvåpenprogrammet. Vårt eget forsvar er nærmest blitt helintegrert i det amerikanske. Slagkraften brukes nå i amerikanske kriger, ikke til forsvaret av Norge.

Vi ser at nedgraderingen av Sovjetunionens krigsinnsats fortsetter for fullt. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vakte reaksjoner da han talte om «frihet mot sosialisme» på frigjøringsdagen 8. mai. At det var Sovjetunionen som frigjorde Finnmark ble knapt nevnt. At norske kommunister sto fremst i kampen mot nazismen blir aktivt fortiet.

Den samme tendensen så vi ved 75-års markeringen for D-dagen 6. juni, der invasjonen i Normandie gjøres større og mer betydningsfull enn den var. Det var ikke på vestfronten nazi-Tyskland ble nedkjempet, de tyske elitedivisjonene ble nedkjempet på østfronten av Den Røde Hær.

Den norske Etterretningstjenesten driver fremdeles med offensive oppdrag. Tidligere grenseinspektør Frode Berg ble nylig dømt til 14 års fengsel i Russland. Han har innrømmet at han var på kurér-oppdrag for norsk etterretning da han ble arrestert for spionasje i 2017.

Selskapet Øhlen Betong har saksøkt den norske stat for spionverving i Russland. Selskapet har tapt over 200 millioner kroner etter at to ansatte er utvist fra landet. Årsaken til utvisningen er at norske etterretningsagenter har forsøkt å verve dem som informanter, og at den russiske etterretningstjenesten FSB grep inn.

Kilder:

Svein Blindheim «Offiser i krig og fred», Samlaget 1981, «Svein Blindheim», wikipedia.og, «Kald krig, hemmelig hær. Stay Behind i Norge», nytid.no 12.10.17, «Operasjon Paperclip», wikipedia.org, «Forsvarssjefen: Norge klarer ikke innfri NATOs forventninger», vg.no 21. 06 19, «FrP-Kallmyr talte om frihet fra sosialisme», vg.no 09.05.19, «Frode Berg dømt for spionasje», nrk.no 16.04.19, «Saksøker den norske staten for spion-verving», nrk.no 15.02.19

2 kommentarer om “Det Svein Blindheim fortalte

  1. Jeg vil takke Terje Alnes for dette oppslaget. Det fikk meg til å finne fram boka igjen og lese den omatt, og den er full av opplysninger og innsikter som er like (u)velkomne i dag som i 1981. Det står respekt av Svein Blindheim, som viste mot i både krig og fred!

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s