Alternative nyhetskilder

Papiravisene hiver etter pusten. Tradisjonelle medier er på vikende front, og nye medier til høyre og venstre presser seg på. Høyresidens alternative medier knuser venstresidens i antall lesere. Hvem er de og hvor mange når de egentlig ut til?

Når så du sist en person under 30 år kjøpe en papiravis? Sannsynligvis blir du svar skyldig. Papiraviser er blitt et nisjeprodukt for folk over femti. Det samme gjelder såkalt «lineær tv». NRK1 har nesten ingen seere under femti når «Dagsrevyen» sendes kl. 19. Nyheter formidles stort sett over nettet, og folket sitter med nesen i mobilen.

Høstens lesertallmåling fra Mediebedriftenes Landsforening viser at papiravisene har en samlet tilbakegang på 11,3 % i antall lesere, mens nettavisene går tilbake med 4,1 %. Samtidig er det også oppgang, mobilutgavene vokser med 7,6 prosent.


«Falske nyheter» er årets ord

– Bruken av frasen falske nyheter har eksplodert det siste året, og det er det mest brukte nyordet blant årets kandidater. Frasen speiler kampen om sannferdige nyheter i den offentlige debatten på en helt ny måte, både i Norge og ellers i verden, sier Ole Våge, seniorrådgiver i Språkrådet.

«Mainstream media» (MSM) er blitt skyteskive både fra høyre og venstre. Heftig frontet av en viss president trekkes de tradisjonelle medienes troverdighet og objektivitet i tvil. Ytre høyre har en lang tradisjon for dette. I Norge var Carl I Hagen tidlig ute og stemplet NRK som «ARK», altså Arbeiderpartiets Rikskringkasting. Men også intellektuelle på venstresiden har angrepet medias aktørrolle. Edward S. Herman and Noam Chomskys «Manufacturing Consent» (1988), om massemedienes politiske økonomi, er velkjent:

Mass Media are effective and powerful ideological institutions that carry out a system-supportive propaganda function, by reliance on market forces, internalized assumptions, and self-censorship, and without overt coercion», by means of the propaganda model of communication.

 

I det nye, omskiftelige medielandskapet popper det opp blogger og halvproffe nettaviser. Innholdet spres videre gjennom Facebook, Twitter og andre sosiale medier hurtigere enn debattredaktørene i de gamle redaksjonene klarer å refusere.

Norsk høyreside knuser venstresiden på nett

Her følger en uhøytidelig gjennomgang av noen alternative nyhetskanaler på høyre- og venstresiden i Norge. For å si noe om hvor mange lesere disse når ut til har jeg brukt søkemotoren «Traffic Estimate». Den viser antall unike besøkende de siste 30 dagene (hver besøkende telles kun en gang, gjentatte besøk fra samme person telles ikke).

På bakgrunn av tallene under viser det seg at høyreblogger- og nettaviser har langt flere lesere enn venstresidens.

Høyreblogger/-nettaviser/-nettsteder

Document.no: Nettstedet med flest lesere. Startet opp allerede i januar 2003. Redaktør er Hans Rustad, som har jobbet som journalist i VG, Morgenbladet og NTB. Rustad var sosialist i sin ungdom, men det er veldig lenge siden. Nå er han trykt plassert på en konservativ/reaksjonær-plattform. Flere titalls personer bidrar til innhold og drift av nettstedet, men til daglig har de 3 redaksjonelle medarbeidere. Document.no hevder å være «et ledende nettsted for uavhengige og agendasettende nyheter, politisk analyse og tankevekkende kommentarer skrevet spesielt for den nye generasjonen av selvstendige og konservative tenkere

document.no.png

Fikk søkelyset på seg etter terroren 22. juli 2011, da det viste seg at terroristen var en ivrig debattant på document.no. Oppgir å ha nærmere 300.000 unike lesere hver måned. Facebook-siden har over 25.000 følgere.

Antall unike besøkende siste 30 dager: 276.100

Resett.no: En nettavis lansert i august 2017, med Helge Lurås som redaktør. Lurås er leder av Senter for internasjonal og strategisk analyse, og hans favorittemaer er innvandring, islam og utenrikspolitikk. Dermed er den politiske retningen satt, selv om nettstedet skal være «politisk uavhengig». Lurås angrep norsk presse for skjev fremstilling av Trump under valgkampen. 5 redaksjonelle medarbeidere sørger for kontinuerlige oppdateringer av nyhetsbildet, en suksessfaktor for å få daglige lesere.

De profilerte investorene Øystein Stray Spetalen, Jan Haudemann-Andersen, Christian Mikkel Dobloug og Håkon Wium Lie er inne på eiersiden gjennom sine selskaper. Tilsammen har investorene satset 1 million kroner på prosjektet. Er de kanskje skuffet over at tradisjonelle medier ikke støtter nok opp under markeds- og finansøkonomien?

Antall unike besøkende siste 30 dager: 222.800

Rights.no: Nettavisen til «Human Rights Service», en norsk stiftelse etablert i 2001 av Rita Karlsen. Hege Storhaug er den store profilen, i kraft av å være informasjonsleder. Sammen med ansvarlig redaktør Nina Hjerpset-Østlie er rights.no en ledende innvandrerkritisk kraft. De får økonomisk støtte over statsbudsjettet, takket være politisk oppbakking fra Fremskrittspartiet. Beskriver seg likevel som «en partipolitisk uavhengig tenketank», men til tross for all tenkingen er de ute av stand til å finne ett positivt trekk ved innvandringen til Norge.

I en «gladsak» fra 8. desember, om Norges største nettsteder målt i antall reaksjoner, plasseres Rights.no på en 10. plass med i overkant av 200.000 delinger på sosial medier. Right.no når altså ut til svært mange.

Antall unike besøkende de siste 30 dager: 184.200

Minervanett.no: Minervanett er nettavisen til Tidsskriftet Minerva, som har røtter helt tilbake til 1924. De står for en liberal konservatisme, med vekt på privat ansvar og kulturell bevissthet, med brodd mot både den rene liberalismen, mot venstresidens samfunnsplanlegging og mot utopier av alle slag. Minerva ønsker å være en plattform for den brede høyresiden, der alle temaer som utfordrer liberale og konservative kan settes under debatt.

Minerva finansieres delvis av kommersielle inntekter, støtte fra private sponsorer, Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Norad (!). Her mangler det tydeligvis ikke penger, redaksjonen består av 10 personer, bl.a. profilerte debattanter som Jan Arild Snoen og Lars Akerhaug.

Antall unike besøkende de siste 30 dager: 147.900

The Herland Report: Nettstedet til den kristenkonservative religionshistorikeren Hanne Nabintu Herland virker uhyre profft, og lanserer mye stoff på engelsk. Satser også på web-tv. Det er uklart hvem som finansierer driften. I løpet av de siste 10-12 årene har Herland markert seg i samfunnsdebatten rundt temaer som det flerkulturelle samfunnet, normoppløsning og kritikk av «politisk korrekthet». Herland har også gitt ut bøker. Hun er nå klar for en internasjonal boklansering med «The Culture War» og skal turnere i USA. Der vil hun sikkert treffe mange likesinnede kristenkonservative. Tittelen sier alt om det ideologiske innholdet.

Ellers slipper både Pål Steigan og andre avvikende stemmer til. Disse forenes bl.a. i kritikken av «mainstream media».

Antall unike besøkende de siste 30 dager: 30.400 (noe som tyder på at Herland overdriver kraftig i egen markedsføring)

Venstreblogger/-nettaviser/-nettsteder

Steigan.no: Nylansert som nettavis 10. desember. Ble startet i januar 2014 som en blogg for Pål Steigan, men over 100 gjesteskribenter har til nå bidratt med innhold. Skal også satse på web-tv fremover. Fra april 2017 ble eierskapet overført til selskapet Mot Dag AS, etter at 250 personer kjøpte akjser lagt ut for salg.

Den tidligere lederen for AKP (m-l) er en kontroversiell samfunnsdebattant med mange fiender, men også noen venner. Angriper nyhetsbildet fra en posisjon til venstre for partiet SV, og skal fremme politiske analyser og dokumentasjon. Er særlig opptatt av globaliseringens skadevirkninger, imperialisme og krig. Fremmer et annet syn enn det gjengse på konfliktene i Syria og i Ukraina. Steigan er kontroversiell langt ute på venstresiden, bl.a. fordi han har lagt ut innvandringskritiske artikler som tangerer de du finner på høyrebloggene. I følge Steigan skal nettavisen nå bli mer mangfoldig, både mht. til innhold og meninger.

steigan.no

Steigan oppgir at det ble lastet ned artikler over 5 millioner ganger i 2016. De tre mest leste artiklene er lastet ned ca. 50.000 ganger hver. Antall nedlastninger oppgis til 550.000 i april 2017. Basert på hvem som bidrar og kommenterer på nettstedet er Steigan.no er sted for menn godt over 50 år. Svært få kvinner engasjerer seg.

Antall unike besøkende de siste 30 dager: 103.000

Radikal Portal: Lansert i januar 2013, som et partipolitisk uavhengig nettsted drevet av personer «som ønsker et mer rettferdig og miljøvennlig samfunn, både i Norge og verden.» Målsettingen med RP er «å skape et forum for debatt og samtale, der analyser, historier og nyheter som ellers får lite plass på nettet kan bli løftet fram.» Selv om den politiske plattformen er rimelig bred og vag har RP en klar venstresosialistisk profil.

RP ble lansert for å kompensere for den svake tilstedeværelsen til venstremedier på nett. Nettstedet fikk oppmerksomhet gjennom avsløringen av de nazistiske forbindelsene til siden fyret.nu i 2014. Artiklene på RP har ofte et mer personlig utgangspunkt, der folk skriver om rasisme, arbeidsledighet, situasjonen på arbeidsmarkedet o.l. Bredden på artikkelforfatterne er langt større enn på Steigan.no. Her er langt flere yngre bidragsytere, langt flere kvinner og også noen innvandrerstemmer. Redaktør Joakim Møllersen er også 2. nestleder i Attac.

RP er ellers ikke en side med mye debatt. Det er få leserkommentarer til hver artikkel. Radikal Portal får støtte fra Fritt Ord.

Antall unike besøkende de siste 30 dager: 45.600

Agendamagasin.no: Omtaler seg selv som «et partipolitisk uavhengig nettmagasin for politisk analyse, kommentarer, debatt, bokanmeldelser, intervjuer og reportasjer.» Kan betraktes som venstresidens svar på Minervanett. Eies av tankesmien Agenda (sentrum-venstre) og foreningen Res Publica. Har 3 medarbeidere i redaksjonen, redaktør er Stian Bromark.

Med sitt ideologiske utgangspunkt kan det diskuteres om nettstedet hører hjemme her, men de glimter til med artikler som kunne vært å lese på andre venstreorienterte nettsteder. Det er mulig for frie skribenter å få inn artikler.

Antall unike besøkende siste 30 dager: 38.200

Derimot.no: En blogg drevet av Knut Lindtner, pensjonert psykolog, med fortid i NKP. «Norge og resten av den vestlige verden er i dag vasaller under imperiet USA». Dette er utgangspunktet for det redaksjonelle innholdet. Både tema og noe av innholdet er overlappende med Steigan.no. Inntrykket er at også denne bloggen skrives og leses mest av eldre menn. Har satset en del på å oversette artikler fra internasjonale nettsider. Bloggen er et dugnadsprosjekt.

De mest leste artiklene er lest 3-4000 ganger.

Derimot.no har for få unike besøkende til å gjøre utslag på søkemotoren Traffic Estimate, men redaktøren melder om vekst.

Midt i fleisen: Med undertittelen «Søkelys på krigsindustrien og andre svindlere» er dette et nettsted som i all hovedsak legger ut oversatte artikler fra internasjonale sider, med synspunkter som ikke blir dekket av norsk presse. Lite av innholdet handler om norske forhold. Også Midt i fleisen har en del overlappende stoff med Steigan.no.

Bloggen, som ble startet opp i august 2015, drives av Terje Måløy.

Nettstedet har for få unike besøkende til å gjøre utslag på søkemotoren Traffic Estimate.

3 kommentarer om “Alternative nyhetskilder

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s