Aldrimer.no: Aktivister for militarisering

Aldrimer.no gjør sitt beste for å støtte opp om en gammeldags kald krigs-tenkning. Ved hjelp av en håndfull velstående sponsorer har nettstedet mottatt over 10 millioner i økonomisk støtte. Budskapet er klart: Norge trues av en aggressiv nabo i øst.

Daglig produserer aldrimer.no 1-3 nyhetsartikler relatert til forsvaret av Norge. Grundigere saker leveres under merkelappen «Analyse». Siden april 2016 har de også laget 13 dokumentarfilmer. Aldrimer.no blir lagt merke til blant de som beskjeftiger seg med norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Nettstedets redaktør hentes inn som ekspertkommentator i andre medier når forsvarspolitiske saker tas opp.

Men aldrimer.no er ingen nøytral aktør. De fungerer som en privatfinansiert, forsvarspolitisk tenketank, som i realiteten er aktivister for militarisering av Norge.

aldrimer_logo_no_800px

Russland truer Norge

Siktemålet til nettstedet er å påvirke den løpende forsvarsdebatten og å få økte bevilgninger til forsvaret. De skriver selv at domenet aldrimer.no ble valgt «med utgangspunkt i den klangbunn som «Aldri mer 9. april» har i norsk opinion og norsk etterkrigshistorie» (1). Som kjent er oppfatningen at tyskerne fikk en enkel oppgave 9. april 1940, pga. manglende bevilgninger til det norske forsvaret.

For å nå målsettingen om økte forsvarsbevilgninger synes strategien å være klar: En demonisering av Russland, og en aktiv kampanje for å advare oss mot «trusselen fra øst». I dette miljøet er den kalde krigen fremdeles iskald.

Hvem står bak?

Kjetil Stormark er initiativtaker og redaktør for aldrimer.no. Stormark er en feiret pressemann. Norsk Journalistlag kåret ham til «Årets frilansjournalist» i 2014, fra før har han en SKUP-pris på CVen. Stormark har lang presseerfaring, bl.a. fra Arbeiderbladet og VG. Han var presseråd i den norske FN-delegasjonen i New York, da Norge var medlem av Sikkerhetsrådet i 2001-2002.

Denne historien begynte med et foredrag om landets sikkerhetsevne, som Stormark holdt ved Institutt for Forsvarsopplysning (IFO) i juni 2013 (2). En av tilhørerne var styreleder i IFO, Hans Herman Horn. Horn var bare 9 år i 1940, men i følge egen beretning deltok han aktivt i kampen mot tyskerne. I et intervju med NRK sier han seg «lei av skjønnmalingen av Forsvaret». «Forsvarssak er blitt en ikke-sak», i følge Horn (3). Så begeistret ble Horn over Stormarks foredrag at han sporenstreks la 1 million kroner på bordet til journalistprosjektet «Norges forsvarsevne», eller aldrimer.no. Senere ga han 3 millioner til.

I følge proff.no har Horn 18 styreverv i næringslivet (4). Han er også deleier i skipsmeglerfirmaet R.S. Platou. Med sine gode forbindelser var det heller ikke vanskelig å mobilisere andre «forsvarsvenner» med tykke lommebøker, i et nettverk som går helt tilbake til MILORG og Kompani Linge. Som aldrimer.no selv skriver: «Våre støttespillere er privatpersoner, familier, organisasjoner og stiftelser som har vært opptatt av forsvars- og sikkerhetspolitiske forhold i generasjoner» (5)(6).

Skipsreder Erling Lorentsen ga 1 million, det samme ga investor Christen Sveaas. Eckbos Legat støttet prosjektet med ytterligere 1 million. Steenslandfondet dro opp 1,5 millioner, mens Leif Høegh Stiftelse høynet med 2 millioner. Det betyr at aldrimer.no ble tilført 10,5 millioner kroner ved oppstarten i 2015.

Den rause pengestøtten gjorde det mulig for Stormark å engasjere 7 andre journalister i prosjektet, flere med solid presseerfaring. Aldrimer.no må være den best bemannede en-sak redaksjonen i landet.


Norges forsvar er utilstrekkelig

Essensen av en mengde artikler på nettstedet er at Norge er ute av stand til å stå imot et militært angrep. Samtlige grener av forsvaret er underfinansiert og elendig utstyrt, i tillegg er bemanningen altfor lav. Norge vil bare holde ut militært i noen få dager dersom vi blir utsatt for et større angrep.

NATO-medlemskapet gjør oss heller ikke trygge. Forsvarsstaben legger til grunn at det vil ta minst 1-2 måneder før Norge kan få hjelp fra en hovedstyrke fra NATO i en alvorlig krise- eller krigssituasjon. Dersom det blir krig, vil norske soldater få i oppgave å dø på en så oppsiktsvekkende måte som mulig. Slik vil den militære ledelsen etablere press på NATO, i håp om at Norge får raskere hjelp. Innad i Forsvaret blir doktrinen omtalt som «Operasjon heltemodig død». Finnmark skal ofres. Det var essensen i norsk forsvarsplanlegging under den kalde krigen, og er det fortsatt.

Slik tegner aldrimer.no et dystert bilde av nå-situasjonen. Dette blir 9. april om igjen. I en serie artikler uttrykkes det bekymring over norske politikeres unnfallenhet og lunkne støtte til Forsvaret.

Demoniseringen av Russland

Gjentatte påstander ble fremsatt på aldrimer.no om at strømmen av flyktninger over Storskog oppsto fordi Putin drev med «hybridkrig» mot Norge. Overfor NRK Finnmark hevdet nettstedets redaktør at Politiets sikkerhetstjeneste var bekymret over at innbyggerne i Finnmark er mer lojale overfor Russland enn Norge. Aldrimer.no har hatt store og oppsiktsvekkende annonser i flere aviser, der budskapet er at landet er truet av en aggressiv nabo.

I verdensbildet vi presenteres for finnes ingen NATO-aggresjon. USA-initierte kriger og militæroperasjoner er ikke tema. Norges involvering i f.eks. Afghanistan er kun problematisk fordi det svekker det hjemlige forsvaret. At USA har nesten 800 militærbaser utenfor landets grenser, mens Russland til sammenlikning bare har 2, hindrer ikke aldrimer.no i å hause opp Russland som en fryktinngytende fiende.

Riktignok meldte de at Russland trolig kutter sitt eget forsvarsbudsjett med over 100 milliarder norske kroner i 2017, eller to ganger Norges forsvarsbudsjett, likevel er det Russland som truer Norges sikkerhet. Ja, skal vi ta Stormark & co. på alvor kan vi si at angrepet allerede har begynt.

Påberoper seg en krigstilstand

”Krigsfrykten brer seg” var tittelen på en analyse Stormark la ut 31. oktober 2016.

”Flere etterretningstjenester innad i NATO mener det er stadig sterkere grunn til å mistenke Russland for å planlegge en eller flere militære aksjoner i løpet av de neste to ukene  … Også et økende antall fagmilitære i Sverige deler bekymringen for en mulig og snarlig eskalering, ifølge aldrimer.nos kilder. Lederen av forsvarskomiteen i den svenske Riksdagen, Allan Widman (L), advarte i forrige uke mot at det nå er reell fare for krig i Østersjøen.”

Den 20. mai 2016 kunne Stormark i en annen analyse melde at ”Sverige er under angrep”:

Fremtredende fagmiljøer i Sverige, herunder både analytikere i den Militära underrettelses- og säkerhetstjänsten (MUST) og innad i det svenske sikkerhetspolitiet Säpo, mener landet er under løpende og stadig mer alvorlige hybridkrig-angrep fra Russland. Svenske myndigheter frykter at det verste ennå ikke er kommet.”

20. januar i år var overskriften – «Russland forsøker å hacke NATO» (7).

”– Et cyberangrep kan trigge artikkel fem (i NATO-traktaten), advarer Stoltenberg.”

 

Kjernen i NATO er traktatens artikkel 5, som fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. Den eneste gangen den har blitt benyttet er i forbindelse med terrorangrepet mot USA 11. september 2001. Som vi vet er den USA-initierte ”krigen mot terror” ennå ikke over, til tross for militær støtte fra bl.a. Norge.

Vil USA og NATO, som er knusende overlegne Russland militært, piske opp en krigsstemning for å legitimere en militær operasjon, er det trolig et påstått cyberangrep som blir den utløsende faktoren.


Aldrimer.no – avansert innholdsmarkedsføring

I følge nettstedet selv skal de være et uavhengig, journalistisk prosjekt. Prosjektets journalistiske virksomhet skal drives med grunnlag i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Men hvor uavhengige er de egentlig?

Jan Gunnar Furuly, styreleder i Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP), sier på journalistlagets eget debattnettsted at «Jeg har ennå til gode å finne et like opportunistisk prosjekt som aldrimer.no i det internasjonale gravejournalistiske miljøet» (8).

I følge Furuly kan aldrimer.no fremstå som en slags avansert form for «content marketing» – innholdsmarkedsføring, der de økonomiske støttespillerne påvirker hva som skal være fokus. I dette tilfellet et enøyd fokus på mer penger til Forsvaret. «Det som åpenbart gjør Stormarks prosjekt problematisk er måten samarbeidet med de forsvarsvennlige støttespillerne er skrudd sammen på, hvilket kildearbeid han bedriver og hvordan sakene er løst», sier Furuly.

Både Aftenposten og NRK skal ha avvist konkrete forslag fra Stormarks side om samarbeid og samkjøring av publisert materiale, for å gi større tyngde til stoffet de produserer. Men dette er altså strategien: Å selge ferdige nyhets- og analysesaker til andre medier. Slik skal sponsorenes interesser sikres gjennomslag i opinionen og blant politikerne.

Aktivister for militarisering

Kjetil Stormark opptrer i den offentlige debatten vekselsvis som journalist, redaktør, kommentator og ekspert.  I virkeligheten er Stormark og aldrimer.no aktivister for økt militarisering av Norge. Den eneste veien til fred går gjennom militær opprustning.

Ved å piske opp et skremmebilde av Russland, og å benytte enhver anledning til å fyre opp under en krigsfrykt i opinionen, skal Forsvaret tilføres nye milliarder.

 

Kilder:

1. Aldrimer.no – om prosjektet
https://www.aldrimer.no/prosjektet/

2. IFO er «en frittstående organisasjon» som taler Forsvarets sak. IFO opererer kun med en facebook-side. Formålet er å fremme forståelsen for og støtten til Norges totalforsvar, og å styrke landets forsvarsevne.

3. «– Lei av skjønnmalingen i Forsvaret», nrk.no 2. juni 2015
https://www.nrk.no/kultur/_-lei-av-skjonnmalingen-i-forsvaret-1.12389682

4. Søketreff på Hans Herman Horn (født 1931) på proff.no
http://www.proff.no/rolle/hans-herman-horn/oslo/162656/

5. Aldrimer.no – støttespillere
https://www.aldrimer.no/stottespillere/

6. «Forsvarsvenner gir Stormark fem millioner til journalistisk prosjekt», i Journalisten 3. juni 2015
http://journalisten.no/2015/06/Kjetil-Stormark-fikk-fem-millioner-av-forsvarsvenner

7. ”Russland forsøker å hacke NATO”, aldrimer.no 20. januar 2017
https://www.aldrimer.no/russland-forsoker-a-hacke-nato/

8. Jan Gunnar Furuly «Hva er det jeg har å beklage, Kjetil Stormark?», på Mediedebatt.no 14. april 2016
https://www.mediedebatt.no/kjetil-stormark-stottespillere/

6 kommentarer om “Aldrimer.no: Aktivister for militarisering

 1. Når vaknar du Stormark frå militariseringsskodda di?

  NATO-sjef Jens Stoltenberg og DU oppfordrar Noreg om å auke forsvarsbudsjettet til 2 % av BNP. Typisk nok er kapitalismen sin forsvarar NATO ein påtrengande lobbyist når det gjeld aukande rammer for krigsinnsatsen sin. Ikkje berre ovanfor Noreg, men alle andre NATO-land også.

  Dagens budsjett på ca. 44 milliardar kroner, ca. 1,4 % av BNP, kan heller ikkje kallast eit forsvarsbudsjett då omlag ein fjerdedel av det går til krigsfremjande tiltak. Skreller me av bevilgningane knyta til krigsflyprosjektet Joint Strike Fighter F-35, bevilgningane til framleis innsats i operasjonane til NATO i Afghanistan og no på nytt i Irak, og til NATOs opprustning i Aust Europa, kan dagens budsjett knappast ned til minst 1 % av BNP.

  Ein ting til her, Stormark: Norge er i dag det landet i Europa som bruker suverent mest på militæret per innbygger!

  Noreg skal ha eit nasjonalt folkeforsvar som tenar forsvaret av vår nasjonale suverenitet, ikkje noko som trekker Noreg med i intervensjonar i andre land slik me har sett dei siste tiåra, ELLER KRIGSHISSING MOT “venen din” Putin. MEN forsvaret vårt skal vera ute av NATO!

  Og så er det dei nye kampflya og NATO, då: Dagsavisen seier det eg har sagt lenge: Kampflya gjer oss ikkje betre til å forsvara oss, berre betre til å angripe andre. Mykje utryggare er det å vera med i Nato også, med potensielle konfliktar med andre og terroråtak som resultat.

  OG, TIL SLUTT:

  5 ting du kanskje ikkje veit nok om krigsnasjonen Noreg, men bør vite:

  Visste du at Noreg er blant landa i verda som oftast deltek i krig?

  Sidan 1990 har Norge delteke i krig åtte gonger. Kun Storbritannia og Frankrike har delteke i fleire krigar. Andreplassen deler me med USA. Høgdepunktet for norsk krigføring var bombinga av Libya, kor Noreg var eit av landa som bomba mest. Noreg gjekk også i front ved å ta på seg oppdrag andre land ikkje ville ha, fordi dei var politisk sensitive, med stor fare for sivile tap. Noreg var dermed ei kraft for å utvida bombinga, snarere enn ei kraft for fred.

  Visste du at Stortinget har vedteke å bruke 254 milliardar på kjøp og vedlikehald av nye jagarfly?

  Stortinget har vedteke å kjøpe 52 jagarfly av typen F-35 frå USA. Kjøp og vedlikehald fram til 2054 vil koste over 254 milliardar kroner. Det er 25 gonger meir enn dei 10 milliardane Noreg skal bidra med til syriske flyktningar dei neste fire åra. Med den norske deltakinga i bombinga i Libya, er det rimeleg å tru at desse flya vil bidra til fleire flyktningar i åra framover. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide seier at kjøpet av flya vil forplikte Noreg til deltaking i internasjonale operasjonar i framtida.

  Visste du at Noreg er ein av verdas største våpeneksportørar?

  I 2015 eksporterte Noreg våpen for 2,4 milliardar kroner. Spesielt bomber, granatar og ammunisjon aukar kraftig. Vår NATO-allierte Tyrkia kjøpte våpen for 166 millionar kroner i 2015. Regimet i Tyrkia fører ein brutal krig mot kurdarne, og Noreg har ingen kontroll over kor mange uskuldige som er drept med norske våpen eller ammunisjon. At Tyrkia er på veg til å verte eit diktatur har ikkje lagt nokon dempar på norsk eksport. Noreg eksporterar også til m.a. Saudi-Arabia (no i ein brutal krig i Jemen) og Israel (ei undertrykkande okkupasjonsmakt).

  Visste du at Noreg brukar meir pengar på militæret per innbyggar enn noko anna NATO-land i Europa?

  Etter USA er Noreg landet i NATO som brukar mest pengar per innbyggar på militæret. Pengar til auka evne til å delta i bombing når USA ber oss om det i utlandet.

  Visste du at det er fleire NATO-motstandarar enn FrP-velgjarar i Noreg?

  I ei undersøking utført av TNS Gallup i 2015 svarte 15 prosent av dei spurde at dei meinar medlemsskapet i NATO gjer Noreg meir utsett for angrep. Det er det høgaste talet sidan målingane starta i 2003. Ved lokalvalet i 2015 fekk FrP 9,5 prosent av stemmene.

  Alt dette nemt ovanfor bryr vel du Kjetil Stormark deg “miltariseringskatten” i, eller?
  Du som har gjort “gravande” journalistikk i 25 år, og driv med “analyser” på sida di, hevar deg vel over dette?

  Liker

 2. Flott at du skriver om dette!

  Det er ikke lett å få god jobb som journalist nå for tiden. Disse 8 journalistene er kjempeheldige siden de har fått fatt i en anstendig jobb der de gjør noe annet enn å skrive saker man har sakset fra internett. At man får lønna av det mest reaksjonære miljøet i Norge – skipsrederne – får så være.

  Er det én gruppe som er i sentrum for den norske delen av de trans-atlantiske nettverkene, er det skipsrederne. De er svært ofte gjest på Bilderberg-konferansen og har vært det siden begynnelsen. Stikkord som Hans Otto Meyer og Stay Behind, olje til Sør-Afrika, olje under Suez-krisa 1956, frakt av irakisk olje på amerikansk forespørsel på 1980-tallet – joda, disse karene mener alvor med å holde Norge bundet til USA, og de har midlene til å gjennomføre det.

  Aldrimer blir ofte ufrivillig komisk. Du skriver om svenskene som hauser opp russerfrykten. Min favoritt er fra 29/6/16, om russiske spioner i Norge:

  «Aldrimer.no er kjent med at familien til en norsk kampflypilot blitt oppsøkt på døren hjemme av en person med russisk aksent og som spurte om det bodde en kampflypilot der.
  Hendelsen fant sted i Nord-Norge ‘for noen år siden’, ifølge forsvarskilder.»

  Liker

Legg igjen en kommentar til solheimconsult Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s